------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2016. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2016. március 31-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2016. március 31-én (csütörtökön) 16 órai kezdette tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N D I   J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

2. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

Melléklet

3. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

4. Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igényléséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

5. Rendkívüli szociális támogatás igényléséről
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

6 Bankgarancia nyilatkozat kiadása iránti kérelem, az agyagbányából történő földkitermelés engedélyezése érdekében
Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

7. A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. törzstőkéjének emeléséről, valamint működésének a 2013. évi V. törvénnyel való összhangban való folytatásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

8. A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. beszámolója a 2015. évi munkáról
Előadó: Kovács Márton ügyvezető

9. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. törzstőkéjének emeléséről, valamint működésének a 2013. évi V. törvénnyel való összhangban való folytatásáról döntés
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

10. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

11. Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

12. Beszámoló a Füzesgyógy Kft. 2015. évi tevékenységéről és a Gara Hotel működtetéséről
Előadó: Muhari Márton ügyvezető

 Melléklet

13. Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatáról
Előadó: Bere Károly polgármester

14. A bölcsődei gondozási díj megállapításáról (szolgáltatási önköltség megállapításáról)
Előadó: Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető

15. A Területfejlesztési Operatív Programban benyújtandó pályázatainkról
Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

16. A volt Téglagyár területének lehetséges megvásárlásával kapcsolatos döntés
Előadó: Dr. Blága János jegyző

17. A 2016. évi összesített közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Blága János, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

18. Füzesgyarmat, Klapka u. 33. sz. alatti ingatlan tekintetében tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról és vételi szándéknyilatkozat elbírálásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

19. Bejelentések

 19.1 Vízterhelési díj tárgyévi mértékének jóváhagyása
  Előadó: Bere Károly polgármester 

 19.2 Ingatlan adás-vételi szerződés módosítása
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 19.2 Tűzoltó gyűjtemény vásárlásáról
  Előadó: Bere Károly polgármester 

20. Kérdések, egyéb

 
 
Füzesgyarmat, 2016. március 23.
Bere Károly
polgármester

 

 

 


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.