------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2017. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2017. május 30-án és 2017. június 1-én testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2017. május 30-án (kedden) 17.30 és 2017. június 1-én (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 
2017. május 30. (kedd)

1. Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó, gazdasági vezető

 Melléklet
 Melléklet

N A P I R E N   D I J A V A S L A T 
2017. június 1. (csütörtök)

1. Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadáss 
  Előadó: Bere Károly, polgármester; Fehér László, aljegyző

2. A Szeghalmi Hivatásos tűzoltóság beszámolója
  Előadó: Túri János, tűzoltó őrnagy, parancsnok

3. Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának közbiztonsági helyzetéről valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
  Előadó: Szalai Zoltán, r. ezredes, kapitányságvezető

4. Beszámoló a Füzesgyarmati Polgárőrség 2016. évi munkájáról
  Előadó: Gazsó Attila, elnök

5. Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzat egészségügyi szolgáltatóinak 2016. évi munkájáról 
  Előadó: Füzesgyarmat illetékességi területén működő egészségügyi szolgáltatók

6. Gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
  Előadó: Fehér László, aljegyző, gyermekvédelmi feladatokat ellátó önkormányzati intézmények

7. Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési intézmény intézményvezetőjének kinevezéséről
  Előadó: Bere Károly, polgármester; Fehér László, aljegyző

 Melléklet
 Melléklet

8. A Füzesgyarmat, Kossuth u. 8. sz. alatti társasház energetikai célú felújításáról
  Előadó: Bere Károly, polgármester; Dr. Blága János, jegyző

9. Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. részére pótbefizetés teljesítéséről
  Előadó: Bere Károly, polgármester; Dr. Blága János, jegyző

10. Települési Arculati Kézikönyv kialakításával kapcsolatos előzetes döntések meghozataláról
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző, Hegyesi Róbert, építésügyi ügyintéző

11. A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János, jegyző

12. Projekt átvétellel kapcsolatos döntés
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János, jegyző

13. Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. sz. módosítás
  Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó, gazdasági vezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

14. Belső ellenőri jelentés elfogadásáról 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó, gazdasági vezető

15. Bejelentések

 15.1 Hozzájárulás üzletréz értékesítéséhez a Nagykunsági Hulladékgazdálkodási Zrt. tekintetében
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 15.2 Ingatlaneladással kapcsolatos ajánlat
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 

 

 
 
Füzesgyarmat, 2017. március 24.
Bere Károly
polgármester

 

 
 
 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.