------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2017. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2017.január 26-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2017.január 26-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N   D I J A V A S L A T 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

2. A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató költségvetési szerv vezetőjének megválasztása
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

3. Feladatellátási előszerződés kötése a Füzesgyarmati 1. számú háziorvosi körzet tekintetében
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

 Melléklet
 Melléklet

4. Feladatellátási szerződés kötése az iskolaorvosi feladatok ellátására
  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

5. A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő és Üdülési Szolgáltató Kft. pénzügyi tervének elfogadása
  Előadó: Kovács Márton ügyvezető

6. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. pénzügyi tervének elfogadása
  Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

 Melléklet
 Melléklet

7. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének előzetes tárgyalása
  Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető

 Melléklet

8. A polgármester illetményének deklarálása és az alpolgármester bérének megállapítása
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző

9. A polgármester 2016. évi ki nem vett szabadságának megállapítása és a 2017. évi szabadságának ütemezése
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

10. A 2017. évi igazgatási szünetről döntéss 
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

11. 1956-os emlékhely kialakítására vonatkozó vonatkozó pályázat benyújtásáról döntés
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

  Melléklet

12. Anyagi érdekeltségi alap létrehozásáról döntés
  Előadó: Bere Károly, polgármester, Dr. Blága János jegyző

13. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítása
  Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző

14. ASP rendszerhez való csatlakozásra vonatkozó pályázat benyújtásáról döntés
  Előadó: Bere Károly, polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

 Melléklet
 Melléklet

15. Bejelentések

 15.1 Közfoglalkoztatási programok benyújtásának megtárgyalása
  Előadó: Dr. Blága János jegyző

 15.2 A Füzes Tv Szolgáltató Kft. vállalkozói szerződésének meghosszabbításáról
  Előadó: Bere Károly polgármester

 15.3 Tájékoztatás a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- munkagépek beszerzése pályázatról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető

  Melléklet

 15.3 Az Év Vállalkozója Díj adományozásáról való döntés 
  Előadó: Bere Károly polgármester (zárt)

 

 
 
Füzesgyarmat, 2017. január 18.
Bere Károly
polgármester

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.