------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2022. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2022. február 10-én tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2022. február 10-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N D I   J A V A S L A T 

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadása
  Előadó: Koncz Imre, polgármester; Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

2. Az Önkormányzat következő 3 évben várható saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kiadásainak megállapítása
  Előadó: Koncz Imre, polgármester; Nagy Izabella pénzügyi osztályvezető

3. Előterjesztés a polgármester illetményének felülvizsgálatáról és szabadságával kapcsolatos döntésekről
  Előadó: Dr. Blága János, jegyző

4. Előterjesztés Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról
  Előadó: Dr. Blága János,HVI vezető

5. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Településfejlesztésí Koncepciójának elfogadásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester; Barabásné Szivos Katalin, műszaki csoportvezető

6. Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat elfogadásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester; Barabásné Szivos Katalin, műszaki csoportvezető

7. Előterjesztés a Füzesgyarmat Város településszerkezeti tervének elfogadásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester; Barabásné Szivos Katalin, műszaki csoportvezető

8. Előterjesztés igazgatási szünetről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

9. Előterjesztés a Füzesgyarmati Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester; Dr. Biága János, jegyző

 10. Előterjesztés a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2022. évi Munkatervének elfogadásáróll
  Előadó: Koncz Imre, polgármester; Rácz-Hornoki Eva Intézményvezető

11. Bejelentések
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

 

 

 
 
Füzesgyarmat, 2022. február 4.
Koncz Imre
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.