------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2022. évi előterjesztések

M e g h í v ó 2022. május 26-án tartandó testületi űlésre

 footer_3
 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő - testülete 2022. május 26-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.

Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ


N A P I R E N D I   J A V A S L A T 

1. A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója
  Előadó: Czeglédi Lajos, kapitányságvezető

 Melléklet

2. Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok 2021. évi beszámolója
  Előadó: Oláh Zoltán ügyvezető; Kovács Márton, végelszámoló

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

3. Füzes gyarmat Város Önkormányzat 2021. évi gyermeki óléti és gyermekvédelmi feladatellátásának átfogó értékeléséről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

4. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetésének módosításáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

5. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 202]. évi zárszámadásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

6. Előterjesztés a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménnyel kötött munkamegosztási megállapodás megkötéséről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

 Melléklet

7. Előterjesztés gyermekétkeztetési feladatokat ellátó intézmény alapításáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

 Melléklet
 Melléklet

8. Előterjesztés munkásszáltó vagyonkezelésbe adásáról
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

 Melléklet

9. Előterjesztés rendkívüli Önkormányzati támogatás igényléséről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

10. Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervéről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

11. A Füzesgyarmati Tehetséges, Rászoruló Fiatalok Továbbtanulásáért Alapítvány megüresedett kuratóriumi tisztségeinek betöltéséről
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

12. Előterjesztés ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról (Előterjesztés 2022. majus 25-én kerül kiküldésre)
  Előadó: Koncz Imre, polgármester

 Melléklet
 Melléklet
 Melléklet

 

 
 
Füzesgyarmat, 2022. május 20.
Koncz Imre
polgármester

 

 
 
 
 
 

 


  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.