fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

2015. évi előterjesztések

Meghívó 2015. február 18-án tartandó testületi ülésre

Meghívó 2015. február 18-án tartandó testületi ülésre
M e g h í v ó Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. február 18-án (szerdán) 16 órai kezdettel tartja ülését, melyre ezúton meghívom.
Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ

N A P I R E N D I J A V A S L A T

1. Tájékoztató jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

2. Tájékoztató az Egészségfejlesztési Iroda munkájáról
Előadó: dr. Szabó Tamás ügyvéd, Pauluk Andrea irodavezető

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítása

1.sz. melléklet
2.sz. melléklet

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

4. A Kastélypark Kft. üzleti tervének jóváhagyása

Előadó: Kovács Márton ügyvezető

5. A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. üzleti tervének tárgyalása

1.sz. melléklet

Előadó: Turbucz Róbert ügyvezető

6. Az önkormányzat középtávú fejlesztési tervéről valamint a 2015. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelettervezet elfogadása

1.sz. melléklet

2.sz. melléklet
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

7. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló rendelettervezet elfogadása


1.sz. melléklet
2.sz. melléklet

Előadó: Bere Károly polgármester, dr. Makai Sándor jegyző

8. Az igazgatási szünetről szóló rendelettervezet elfogadása


2.sz melléklet
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet

Előadó: dr. Makai Sándor jegyző

9. A Polgármester szabadságolási tervének jóváhagyása

1.sz. melléklet

Előadó: Bere Károly polgármester

10. Szindikátusi szerződés megkötése a Füzesinwest Kft-vel (zárt ülés)
Előadó: dr. Szabó Tamás ügyvéd, Muhari Márton ügyvezető

11. Pro Urbe kitüntetés adományozásáról döntés (zárt ülés)

12. Bejelentések

Füzesgyarmat, 2015. február 12.

Bere Károly
polgármester


Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.