------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2015. évi előterjesztések

Meghívó 2015. március 26-án tartandó Közmeghalgatásra és Testületi ülésre

Meghívó 2015. március 26-án tartandó Közmeghalgatásra és Testületi ülésre
Meghívó Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 26-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST tart, ezt követően kerül sor a munkaterv szerinti TESTÜLETI ÜLÉSRE.
Helye: Városháza díszterme

MEGHÍVÓ

NAPIRENDI JAVASLAT

1. Tájékoztató a KLIK és az Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
munkájáról
Előadó: Vetési Istvármé igazgató, Bánfi Emil Attila igazgató

1.sz. melléklet
2.sz. melléklet
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet

2. Kábel tévé tájékoztatása a városi közszolgáltatásokról, fejlesztési lehetőségekről
Előadó: Szabó Zoltán ügyvezető

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló rendelet módosítása
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

1.sz. melléklet
2.sz. melléklet
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet
5.sz. melléklet
6.sz. melléklet
7.sz. melléklet
8.sz. melléklet

4. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

1.sz. melléklet
2.sz. melléklet

3.sz. melléklet
4.sz. melléklet
5.sz. melléklet
6.sz. melléklet

5. Füzesgyarmat Város Önkormányzat fejlesztési hitel igénybevételéről
Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető

6. A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer létrehozását Célzó
Onkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Bere Károly polgármester

1.sz. melléklet

7. Gazdasági Program elfogadása

Előadó: Bere Károly polgármester, Joó Szabolcs Opus Team Kft. Ügyvezetője

1.sz. melléklet

8. A Projektfelügyelet Kft.-vel történő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: Bere Károly polgármester

1.sz. melléklet
2.sz. melléklet


9. Vízterhelési díj tárgyévi mértékéről

Előadó: Bere Károly polgármester

10. Bejelentések

Füzesgyarmat, 2015. március 19.

Bere Károly
polgármester


  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.