------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2012.03.29. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2012.03.29. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A Testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

1. Napirendi pont

 

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról.

 

2. Napirendi pont

 

A 2011. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012,. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításához.

 

3. Napirendi pont

 

Költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotása

 

4. Napirendi pont

 

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására pályázat benyújtásáról döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Az önhiváján kívül hátrányos helyzetű települések támogatása 

 

5. Napirendi pont

 

A civil szervezetek önkormányzati költségvetésből történő támogatásáról szóló szabályzat módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - A civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

 

6. Napirendi pont

 

Rendeletmódosítások:

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2012. (.........)önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

 

Az idegenforgalmi adóról szóló 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25) önkormányzati rendelet módosítása

 

A piacokról szóló 6/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

 

Előterjesztés a Piacokról szóló 6/1993. (VI. 25.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és új rendelet megalkotásáról

 

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2012. (........) önkormányzati rendelete A PIACOKRÓL (tervezet)
 

 

7. Napirendi pont

 

Beszámoló az adósságkezelésről és tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő létrejöttéről és működéséről.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

 

8. Napirendi pont

 

Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatokról.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

 

9. Napirendi pont

 

Az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

 

10. Napirendi pont

 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények igazgatói állására pályázat kiírása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

ELŐTERJESZTÉS a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények igazgatói állásának pályázati kiírására

 

TERVEZET - Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények (magasabb vezető) igazgatói munkakör betöltésére

 

11. Napirendi pont

 

Bejelentések:

 

11/1 Békés Megyei Vízművek Zrt. megkeresése a csatornarákötések ösztönzésére szolgáló kampány indítására

 

11/2 Vízterhelési díj megállapítására egyetértési jog gyakorlásáról döntés

 

ELŐTERJESZTÉS a vízterhelési díjak megállapításáról

 

11/3 A Békés Megyei Önkormányzat által közös földgázenergia beszerzésről tájékoztató

 

TÁJÉKOZTATÓ a megyei közös földgázbeszerzésről

 

11/4 A Füzesgyarmati Borostyánkert Otthon önkormányzati fenntartásba vételi lehetőségének megtárgyalása

 

11/5 Füzesgyarmat város helyi fenntarthatósági programjának elfogadása

 

11/6 Bölcsődei gondozási díj bevezetésével kapcsolatos döntés

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.