------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2012.11.29. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2012.11.29. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

1. Napirendi pont

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  

2. Napirendi pont

 

Jegyzői álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a jegyzői álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása napirendhez

 

3. Napirendi pont

 

Az óvoda, mint köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további működtetéséhez szükséges döntés meghozatala.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Az óvoda, mint köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további működtetéséhez szükséges döntés meghozatala

  

4. Napirendi pont

 

Az Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. alapdokumentumainak jóváhagyása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Az Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. feladatellátási és támogatási megállapodás (tervezet)

 

Az Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapdokumentumainak jóváhagyása

 

5. Napirendi pont

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása, előirányzat-módosítások alapján.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 16.) Kt. számú rendeletének módosításához

 

6. Napirendi pont

 

Beszámoló az önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Beszámoló az önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

 

7. Napirendi pont

 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elkészítése.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Koncepció Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodására

 

8. Napirendi pont

 

Előterjesztés a folyószámlahitel kiváltását célzó, adósságmegújító hitelügylet megkötéséhez. 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a folyószámlahitel kiváltását célzó, adósságmegújító hitelügylet megkötéséhez

 

9. Napirendi pont

 

Az építményadóról szóló többször módosított 14/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ....../2012. (........) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló többször módosított 14/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
 

10. Napirendi pont

 

Védőnői körzetek kialakításáról szóló rendelet megalkotása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a védőnői körzet kialakításáról szóló rendelet megalkotása napirendhez

 

11. Napirendi pont

 

Beszámoló a Kastélypark Kft. költségvetésének várható megvalósulásáról. 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Beszámoló - Költségvetés várható megvalósulásáról Füzesgyarmati Kastélypark Kft.
 

12. Napirendi pont

 

Javaslat a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi szolgáltatási díjainak módosítására.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi díjszabási tervezete

 

13. Napirendi pont

 

Települési kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltatójának kiválasztási lehetőségeiről tájékoztató és a további intézkedésről döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - a kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltatójának kiválasztási lehetőségeiről 

 

14. Napirendi pont

 

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól átvett projekt további működtetéséhez szükséges döntés meghozatala.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól átvett projekt további működtetéséhez szükséges döntés meghozatala

 

15.Napirendi pont

 

Munkahelyteremtő támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása (zárt ülés)

 

16.Napirendi pont

 

Bejelentések

 

16.1 Nagy Endre Füzesgyarmat, Csokonai u. 23. sz. alatti lakos kérelme, a mozi nagyterem átalakításával kapcsolatban hozott döntés megváltoztatására

 

16.2 Nagy Endre Füzesgyarmat, Csokonai u. 28. sz. alatti lakos és testvérei földcserére vonatkozó kérelme

 

16.3 A Kossuth utca 10. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének felmondása 

 

   TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.