------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2012.12.13. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2012.12.13. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

A testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

1. Napirendi pont

 

A közoktatási- és köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további működtetéséről döntés, alapító okirat módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Napközi Otthonos Óvoda,Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása napirend tárgyalásához.

  

2. Napirendi pont

 

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

 

3. Napirendi pont

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft.
-2013. évi üzleti tervének,


- a szervezeti és működési szabályzatának,


-vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai, továbbá a munkavállalók javadalmazására szóló szabályzat,

 
- jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadása
 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Füzesgyarmat Városüzemeltetési Kft.

 

Füzesgyarmat Városüzemeltetési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzat - tervezet

  

4. Napirendi pont

 

KEOP pályázat elkészítéséhez kapcsolódó tervezési költség jóváhagyása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS a hamarosan megjelenő energetikai pályázatokkal kapcsolatos előkészítéséről

 

5. Napirendi pont

 

A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. ( 15.) önkormányzati rendelete a többször módosított környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

6. Napirendi pont

 

Az önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervének elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - Az önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervének elfogadása

 

7. Napirendi pont

 

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló - többször módosított -8/1998. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2012. (........ önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 8/1998. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

 

8. Napirendi pont

 

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 9/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2012. (.........) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló többször módosított 9/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)

 

9. Napirendi pont

 

A 2013. évi piaci díjszabás megállapítása. 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

  

TERVEZET - A 2013. évi piaci díjszabás megállapítása 

 

10. Napirendi pont

 

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló - többször módosított - 9/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS A 2013. évi hulladékszállítási díjak meghatározásához

 

11. Napirendi pont

 

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló - többször módosított -14/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének......../2012. (.........) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 14/2000. (VI. 15) önkormányzati rendelet módosítása (tervezet)

 

12. Napirendi pont

 

2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

 

13. Napirendi pont

 

A köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező 2013. évi kiemelt célok meghatározása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - A köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező 2013. évi kiemelt célok meghatározása

  

14.Napirendi pont

 

Bejelentések

 

14.1 Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz csatlakozásról döntés

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.