------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2012.11.29-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2012.11.29-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ
Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. november 29-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

 

 

A napirendhez tartozó előterjesztések dokumentumait itt olvashatja!

Helye: Városháza díszterme

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

   

2.

Jegyzői álláshely betöltésére benyújtott pályázatok elbírálása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester

   

3.

Az óvoda, mint köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további működtetéséhez szükséges döntés meghozatala.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

4.

Az Önkormányzati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. alapdokumentumainak jóváhagyása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

 

5.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2012. (II. 16.)önkormányzati rendelet módosítása, előirányzat-módosítások alapján.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

   

6.

Beszámoló az önkormányzat 2012. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető
   

7.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elkészítése.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető
   

8.

Előterjesztés a folyószámlahitel kiváltását célzó, adósságmegújító hitelügylet megkötéséhez.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 
 

9.

Az építményadóról szóló többször módosított 14/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

10.

Védőnői körzetek kialakításáról szóló rendelet megalkotása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

11.

Beszámoló a Kastélypark Kft. költségvetésének várható megvalósulásáról.

  Előadó: Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője
   

12. 

Javaslat a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2013. évi szolgáltatási díjainak módosítására.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Lévainé Homoki Éva igazgató
   

13.

Települési kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltatójának kiválasztási lehetőségeiről tájékoztató és a további intézkedésről döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

14.

A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulástól átvett projekt további működtetéséhez szükséges döntés meghozatala.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

 15.

Munkahelyteremtő támogatásra benyújtott kérelmek elbírálása (zárt ülés)
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

16.

Bejelentések

16/1

Nagy Endre Füzesgyarmat, Csokonai u. 23. sz. alatti lakos kérelme, a mozi nagyterem átalakításával kapcsolatban hozott döntés megváltoztatására.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

16/2

Nagy Endre Füzesgyarmat, Csokonai u. 28. sz. alatti lakos és testvérei földcserére vonatkozó kérelme.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

16/3 

A Kossuth utca 10. sz. alatti önkormányzati ingatlan bérleti szerződésének felmondása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

 

Füzesgyarmat, 2012. november 23.

 

 

Bere Károly

polgármester

 

 

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.