------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2012.12.13-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2012.12.13-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ
Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. december 13-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

 

A napirendekhez tartozó előterjesztések dokumentumait itt olvashatja!

Helye: Városháza díszterme


NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1.

A közoktatási- és köznevelési intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további működtetéséről döntés, alapító okirat módosítása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Toborné jegyző

   

2.

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

3.

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti tervének, a szervezeti és működési szabályzatának, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai, továbbá a munkavállalók javadalmazására szóló szabályzat, jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzat elfogadása.

 

Előadó: Turbucz Róbert Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. ügyvezetője

   

4.

A KEOP pályázat elkészítéséhez kapcsolódó tervezési költség jóváhagyása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester

 

5.

A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

6.

Az önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervének elfogadása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

7.

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló - többször módosított -8/1998. (IV. 23.) önkormányzati rendelet módosítása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

8.

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről szóló - többször módosított - 9/1995. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
 

9.

A 2013. évi piaci díjszabás megállapítása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

10.

A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás igénybevételéről szóló - többször módosított - 9/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

11.

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló - többször módosított -14/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

12. 

2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

13.

A köztisztviselők teljesítmény-követelményének alapját képező 2013. évi kiemelt célok meghatározása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

14.

Bejelentések

14/1

Szeghalom Kistérség Többcélú Társuláshoz csatlakozásról döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester

 

Füzesgyarmat, 2012. december 7.

 

 

 

Bere Károly

polgármester  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.