------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2012.04.26. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2012.04.26. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A Testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

1. Napirendi pont

 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének tájékoztatója a hivatásos tűzoltóság 2011. évi működéséről.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

T Á J É K O Z T A T Ó - Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tevékenységéről

 

2. Napirendi pont

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

 

3. Napirendi pont

 

Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

 

4. Napirendi pont

 

A Környezetvédelemről szóló többször módosított 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2012. (......) önkormányzati rendelete a többször módosított környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról (Tervezet)

 

ELŐTERJESZTÉS - Füzesgyarmat Város 2012. évi hulladékszállítási díjak meghatározásához

 

5. Napirendi pont

 

Az építményadóról szóló 14/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének
_______________.(IV.____.) sz. rendelete a többször módosított 14/2001.(XI.29.) - építményadóról szóló -rendelet módosításáról (tervezet)

 

6. Napirendi pont

 

Közalkalmazottak és köztisztviselők elismeréséről szóló rendelet-tervezet elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
......./2012. (..........) önkormányzati rendelete a képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról és elismerésekről (TERVEZET)

 

7. Napirendi pont

 

„Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal szociális épületének felújítása" elnevezésű pályázat benyújtásáról döntést.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - „Füzesgyarmat Város Polgármesteri Hivatal Szociális Épületének felújítása" elnevezésű 5/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján meghirdetett pályázaton való részvételről.
 

 

8. Napirendi pont

 

Kistérségi Tourinform Iroda füzesgyarmati szerkesztőségi iroda kialakításáról döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Szerkesztőségi iroda kialakítása Füzesgyarmaton

 

9. Napirendi pont

 

Kastélypark Fürdő Kft., mint előtársasági időszakról szóló egyszerűsített éves beszámolójának, valamint a FEB Szabályzat és a Javadalmazási Szabályzat elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (tervezet) 

 

10. Napirendi pont

 

Folyószámla hitelkeretről döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Folyószámlahitel igénybevételéről

 

11. Napirendi pont

 

A Start közmunkaprogram megvalósításához gazdasági épület vásárlásáról döntés

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS A Start közmunkaprogram megvalósításához gazdasági épület megvásárlásáról döntés

 

12. Napirendi pont

 

Bejelentések

 

12/1 Könyvvizsgáló megbízásáról döntés

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés Könyvvizsgálói feladatok ellátásáról

 

12/2 Az Ösvény Esélynövelő Alapítvány bérleti szerződésének meghosszabbításáról döntés

 

12/3 Dr. Szabó Andrea és Kovács Zsolt és társai beépítési kötelezettséggel és visszavásárlási joggal vásárolt telkekre határidő hosszabbításról döntés  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.