fgyvarosrehab_20140708

FGy-KEOPw

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2011.10.13-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2011.10.13-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. október 13-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

Helye: városháza emeleti díszterme 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.

Farkas Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatója a képviselői munkájáról (szóbeli).

 

Előadó: Farkas Zoltán országgyűlési képviselő

   

2.

A szennyvízberuházás projektmenedzserének bemutatkozása.

 

Előadó: Perfektum Projekt Kft. részéről Czeglédy Gergő projektmenedzser

   

3.

A megújuló energetikai felmérés eredményéről szóló tanúsítvány alapján, a Polgármesteri Hivatal és a KLAPI épületére fűtéskorszerűsítési javaslat.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák István csoportvezető

   

4.

Az önkormányzat villamos-energia beszerzésére közbeszerzési eljárás kiírása. 

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

 

5.

Az aktuális LEADER pályázatokról tájékoztató és döntés.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser

   

6.

Beszámoló a közterület-felügyelő tevékenységéről.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Szőke Szabolcs közterület-felügyelő
   

7.

Beszámoló a kertészet tevékenységéről.

  Előadó: Bere Károly polgármester
   

8.

Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról szóló 5/2008. (II. 14.)önkormányzati rendelet módosítása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

9.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető
   

10.

Az önkormányzat gazdálkodásáról - 2007-től 2011. június 31-ig terjedő időszakra - az Állami Számvevőszék részére készült jelentésről összefoglaló, elemző tájékoztató.

  Előadó: Botlik Tiborné jegyző, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető
   

11.

BURSA HUNGARICA pályázathoz való csatlakozásról döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető
   

12. 

A KLAPI beszámolója az előző tanévben végzett tevékenységéről.

  Előadó: Bánfi Attila intézményvezető
   

13.

Bejelentések

13/1

„Ady Endre és Toldi utcák fejlesztésére és felújítására" pályázat beadásáról döntés.

13/2

Műfüves pálya építéséről döntés.

13/3 

Közmeghallgatás napirendjének és időpontjának meghatározása (szóbeli).

13/4

Tiszteletdíjról való lemondás.

 

 

Füzesgyarmat, 2011. október 3.

 

 

Bere Károly

 

polgármesterÖnkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.