------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2011.11.24-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ  -  2011.11.24-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 2011. november 24-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

Helye: városháza emeleti díszterme 

 

Napirendek előtt:

 

Ünnepélyes posztumusz díszpolgári cím adományozása

korábbi polgármester részére

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

   

2.

Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló - többször módosított - 22/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

3.

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

   

4.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása az előirányzat módosítási kérelmek alapján. 

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

 

5.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elkészítése.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

   

6.

A Kastélypark fürdő fejlesztési koncepciójára készült pályázatról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Ruszinkó Ádám pályázatíró
   

7.

Román-magyar pályázatról döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Muhr László pályázatíró
   

8.

A rendezési terv módosításáról első fordulóban döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző 
 

9.

2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető
   

10.

Beszámoló az Amondó c. helyi újság megújulásával kapcsolatban, tapasztalatok, lakossági reakciók, visszajelzések.

  Előadó: Ibrányi Éva alpolgármester
   

11.

„Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 öbl.) szennyvíz-csatornázása és szennyvíz-tisztító telep bővítése" című projekthez a kivitelezőre érkezett ajánlatok újraértékelése (zárt ülésre).

  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser
   

12.

Bejelentések

12/1

Energetikai szakember foglalkoztatásához szerződés tervezet.

12/2

A Szitás Erzsébet Képtár kiállító teremmé minősítéséről döntés.

12/3 

Radovics Géza Füzesgyarmat, Mátyás u. 2/A. sz. alatti lakos kérelme parkoló kialakításhoz.

12/4

Somogyi József kérelme a Bajcsy Zs. u. 5. sz. alatti ingatlanra előírt beépítési kötelezettség meghosszabbításra.
12/5 Lázár Lajos kérelme tűzoltó múzeum, vagy kiállító teremhez, helyiség biztosítására a Szitás Erzsébet Képtár melletti lakásra vonatkozóan.
12/6 Mozi további hasznosításáról döntés [A benyújtott ajánlatok a gazdálkodási bizottság ülésén kerülnek felbontásra] (zárt ülés).
12/7 Fellebbezés elbírálása (zárt ülésre)

 

 

Füzesgyarmat, 2011. november 17.

 

 

Bere Károly

 

polgármester  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.