------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2012.01.26-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ  -  2012.01.26-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 2012. január 26-án (csütörtökön) 16 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

Helye: városháza emeleti díszterme 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.

Háziorvosok, fogorvosok beszámolója a feladat-ellátási szerződésben foglaltak teljesítéséről, a rendelési idő felülvizsgálata.

 

Előadó: Háziorvosok, fogorvosok

   

2.

A Víziközmű Társulat beszámolója a munkájukról, a közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos változásokról, a befizetések teljesítéséről.

 

Előadó: Sári János Víziközmű Társulat elnöke, dr.Nagy Gábor Vízközmű Társulat jogtanácsosa

   

3.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előzetes tárgyalása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

   

4.

Közbeszerzési Szabályzat módosítása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

 

5.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető

   

6.

Szociális célú tűzifa vásárláshoz nyújtott támogatás felhasználásához közbeszerzési eljárásról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

7.

A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

8.

KLAPI alapító okirat módosítása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 

9.

„Ady E., Toldi, Vörösmarty utcák fejlesztése" című pályázatról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser
   

10.

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. üzleti tervének elfogadása (zárt ülésre javasolt).

  Előadó: Kovács Márton ügyvezető
   

11.

Bejelentések

11/1

Méltányossági kérelem elbírálása.

 

 

Füzesgyarmat, 2012. január 18.

 

 

Bere Károly

 

polgármester  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.