------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2012.03.29-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ  -  2012.03.29-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 2012. március 29-én (csütörtökön) 16 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

Helye: városháza emeleti díszterme 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.

Beszámoló az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról és a 2011. évi zárszámadási rendelet elfogadása

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

   

2.

A 2011. évi pénzmaradvány felhasználás jóváhagyása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

   

3.

Költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmának meghatározásáról szóló rendelet megalkotása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

   

4.

Az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések támogatására pályázat benyújtásáról döntés.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

 

5.

A civil szervezetek önkormányzati költségvetésből történő támogatásáról szóló szabályzat módosítása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

6.

Rendeletmódosítások.

 -

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

 -

Az idegenforgalmi adóról szóló 7/1991. (VI. 19.) önkormányzati rendelet módosítása 

 -

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25) önkormányzati rendelet módosítása

 -

A piacokról szóló 6/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

7.

Beszámoló az adósságkezelésről és tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelő létrejöttéről és működéséről.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Homoki Imréné szociális csoportvezető, Bogya Istvánné adósságkezelési tanácsadó

   

8.

Döntés önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatokról.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző, Bánfi Attila intézményvezető
 

9.

Az önkormányzat közbeszerzési tervének elfogadása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser
   

10.

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények igazgatói állására pályázat kiírása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

11.

Bejelentések

11/1

Békés Megyei Vízművek Zrt. megkeresése a csatornarákötések ösztönzésére szolgáló kampány indítására.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

11/2

Vízterhelési díj megállapítására egyetértési jog gyakorlásáról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

11/3

A Békés Megyei Önkormányzat által közös földgázenergia beszerzésről tájékoztató.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

11/4 

A Füzesgyarmati Borostyánkert Otthon önkormányzati fenntartásba vételi lehetőségének megtárgyalása.
  Előadó: Bere Károly polgármester

11/5 

Füzesgyarmat város helyi fenntarthatósági programjának elfogadása 
  Előadó: Bere Károly polgármester

11/6 

Bölcsődei gondozási díj bevezetésével kapcsolatos döntés 
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

 

 

Füzesgyarmat, 2012. március 24.

 

 

Bere Károly

 

polgármester  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.