------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2012.05.31-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2012.05.31-én tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 2012. május 31-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

Helye: városháza emeleti díszterme 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.

Szennyvízberuházás előrehaladásáról és pénzügyi teljesítéséről tájékoztató.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Bacsa Pál FIDIC mérnök, Csák István műszaki csoportvezető, Csák Zsolt városmenedzser

   

2.

Kastélypark fürdő fejlesztésére pályázat beadásáról döntés.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Joó Szabolcs pályázatíró

   

3.

Napelem-park létesítésére pályázatról döntés a Csák-tanyai önkormányzati területen.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, a Korona Vagyonkezelő Szövetkezet részéről: Szarvas Béla

   

4.

A „Klaszter a Környezettudatos Fejlődéséért" Kft. tájékoztatója a füzesgyarmati biogáz-üzem létesítéséről. 

 

Előadó: Komjáthy Miklós ügyvezető

 

5.

Beszámoló a köztemető 2011. évi működéséről.

 

Előadó: „Kegyelet" Temetkezési Vállalkozás - Kovács György vállalkozó

  - Döntés a temető további működtetési formájáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

6.

Beszámoló a Városétkeztetés 2011. évi működéséről.
  Előadó: Furkó Sándor üzemeltető
  - Döntés a Napközi Konyha további működtetési formájáról
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

7.

A piacokról szóló 6/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

8.

A Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmények igazgatói állására kiírt pályázat elbírálásához szakértő kiválasztásáról döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
 

9.

Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának értékelése, valamint a füzesgyarmati Családsegítő Szolgálat beszámolója a munkájukról.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző, Szabó Lászlóné tagintézmény-vezető
   

10.

Széchenyi utca 1/1. sz. alatti telek visszavásárlásáról döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

11.

A „Békés Megyéért" kitüntető díj adományozásra szóló javaslatról döntés (zárt ülés).

  Előadó: Bere Károly polgármester
   

12. 

Önkormányzati szakmai díj adományozására érkezett javaslatokról döntés (zárt ülés).

  Előadó: Bere Károly polgármester
   

13.

Bejelentések

13/1

Kerékpárút építéséhez támogatási szerződés módosításáról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt városmenedzser

13/2

Folyószámla- és munkabérhitel igénybevételéről döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető 

13/3 

Lévai Péter Vörösmarty utca 7. szám alatti ingatlan felajánlásról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

13/4

Kalivoda Ilona Füzesgyarmat, Lenkei utca 1. sz. alatti lakos ingatlan-felajánlása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

 

Füzesgyarmat, 2012. május 23.

 

 

Bere Károly

polgármester  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.