------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2012.10.30-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2012.10.30-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 2012. október 30-án (kedden) 16 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

 

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések dokumentumait itt olvashatja!

Helye: Városháza díszterme

NAPIRENDI JAVASLAT

 

1.

A Járási Hivatal működtetéséhez a Kormányhivatallal kötendő megállapodás-tervezet elfogadása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

2.

Energetikai pályázatról döntés.

 

Előadó: Szöllősi Sándor Sárinvest Kft., Csák Zsolt városmenedzser

   

3.

A felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

4.

Környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

 

5.

A közoktatási intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további működtetéséről döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester
   

6.

A városgazdálkodási kft. létrehozásáról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester
   

7.

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző
   

8.

Napközi konyha további működtetésére beérkezett ajánlatok alapján a működtető kiválasztása (az előterjesztés a közbeszerzési bizottság döntése alapján kiosztott anyag lesz) zárt ülésre javasolt.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
 

9.

Kommunikációs pályázattal megvalósult kistérségi projekt átvételéről döntés.

  Előadó: Bere Károly polgármester, Tőkésné Gali Mónika Tourinform Iroda vezetője
   

10.

Tájékoztató a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok önkormányzatok részére tervezett átadásáról és a társulás 2013. január 1. utáni további működtetésben ellátandó feladatokról szándéknyilatkozat.

  Előadó: Bere Károly polgármester
   

11.

Bejelentések

11/1

Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. kérelme bérleti szerződés módosításra (szóbeli előterjesztés)..
  Előadó: Bere Károly polgármester

11/2

Nagy Endre Fgy. Csokonai u. 23. sz. alatti lakos kérelme (zárt ülésre javasolt).
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

11/3 

Szöllősi Sándorné Fgy. Béke u. 4. sz. alatti lakos telekfelajánlása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

11/4

HURO vasút pályázathoz saját erő biztosításához döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester

11/5

Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása.
  Előadó: Bere Károly polgármester

 

 

Füzesgyarmat, 2012. október 18.

 

Bere Károly

polgármester  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.