------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2013. évi előterjesztések

2013.05.30. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2013.05.30. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A testületi ülés napirendjeinek dokumentumai
Napirend előtti pont:

A polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről

1. Napirendi pont

Tájékoztató a képviselő-testület két ülése közötti időszak polgármesteri döntéseiről

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

A képviselő-testület két ülése közötti időszak polgármesteri döntéseiről


1. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések...

2. ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szeghalmi Tankerülete
4. Oktatási Hivatal


2. Napirendi pont

Beszámoló a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2012. évi tevékenységéről

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:


Beszámoló

3. Napirendi pont


Beszámoló a köztemető 2012. évi működéséről

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

Beszámoló


4. Napirendi pont


Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának átfogó értékelése

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

Füzesgyarmat Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásának átfogó értékelése

1.sz. melléklet
2.sz. melléklet
3.sz. melléklet
4.sz. melléklet
5.sz. melléklet
6.sz. melléklet
7.sz. melléklet
8.sz. melléklet


5. Napirendi pont

A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:


A Képviselő-testület 2013. május 30.-án tartandó ülésére
A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról


6. Napirendi pont


A Képviselő-testület által adományozható szakmai díjakról és elismerésekről szóló 17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítása és kiegészítése

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

A Képviselő-testület 2013. május 30.-án tartandó ülésére
Rendelettervezet a szakmai díjakról és elismerésekről szóló rendelet
módosításáról


7. Napirendi pont

Beszámoló a 2013. évi Kistérségi Startmunka Mintaprogramról

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

Beszámoló a 2013. évi Kistérségi Startmunka Mintaprogramról

8. Napirendi pont

Könyvvizsgálói jelentés elfogadása a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

Könyvvizsgálói jelentés a Füzesgyarmati Kastélypark Kft. 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójáról

9. Napirendi pont

A Dél-Kelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata

DAREH társulási megállapodás

10. Napirendi pont

„Közép-Békési Térség" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

Előterjesztés a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére
a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Társulási Megállapodásának módosításáról


A „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2013. évi működési hozzájárulás

2012. évi költségvetési beszámoló

2013. évi költségvetés előirányzatának módosítása

Kormány döntése


11. Napirendi pont

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

Társulási Megállapodás jóváhagyása

12. Napirendi pont

Füzesgyarmat Város Településrendezési Tervével kapcsolatos döntések meghozatala

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

a) partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározása,

b) környezeti értékelés, környezeti vizsgálat szükségességéről döntés,

c) Helyi Építési Szabályzat teljes felülvizsgálatáról döntés

13. Napirendi pont


A Füzesgyarmat, Kossuth utca 10. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos döntés

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-én tartandó ülésére, 7/2013. (I. 10.) Kt. határozat módosításáról

14. Napirendi pont

Ingatlanok adásvételéről döntés

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

Tájékoztatás
A képviselő-testület 2013. május 30-i ülésére
Ingatlanok adásvételéről döntés


15. Napirendi pont

Szilárdhulladék-szállítással kapcsolatos tájékoztató

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

Javaslat a füzesgyarmati hulladékszállítási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban

16. Napirendi pont

Bejelentések

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:


1. sz. Előterjesztés folyószámlahitel igénybevételéről

 

2. sz. Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. rekonstrukciós munkáival kapcsolatos

tárgyalásokról

 

3. sz. Az Európai Mobilitási Hét rendezvényhez való csatlakozásról döntés

 

4. sz. Alföldvíz Regionális Viziközmű-szolgáltató Zrt. részvényvásárlásáról döntés

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.