------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2012.02.16. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2012.02.16. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A Testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

1. Napirendi pont

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról napirendhez

 

2. Napirendi pont

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Előterjesztés - Polgármesteri Hivatal előirányzatmódosítási kérelme

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  ....../2012. (II.16) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011./ II. 17./ önkormányzati rendeletének módosításáról. ( t e r v e z e t )
 

3. Napirendi pont

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megalkotása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervezetéről

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012. ( II. 16.) önkormányzati rendelete Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól (tervezet)

 

A költségvetési rendelettervezet mellékletei (EXCEL)

 

7-es, 8-as számú melléklet Beruházások, felújítások 2012. évre

 

10-es számú melléklet Támogatások, szociális ellátások 2012. évre

 

13-as számú melléklet Adatszolgáltatás tartozás állományról

 

Tájékoztató táblák

 

1-es számú tájékoztató tábla EGYÉB BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS 2012. évre

 

3-as számú tájékoztató tábla Közvetett támogatások 2012. évi alakulása

 

4. Napirendi pont

 

Parkolási rendelet megalkotása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ...../2012. (.......) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról (tervezet)

 

5. Napirendi pont

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL szóló 14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2012. (........) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL szóló 14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról (Tervezet)

 

6. Napirendi pont

 

A helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 12/2009. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosításához

 

 

7. Napirendi pont

 

A Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület és a Lázár Lajos tűzoltó-gyűjteményének elhelyezésére javaslat.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Javaslattétel a 2012. február 16-i testületi ülésre

 

8. Napirendi pont

 

Jegyzői állásra pályázat kiírása

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Pályázati kiírás a jegyzői állásra

 

9. Napirendi pont

 

Tájékoztató a CIB bankkal folytatott tárgyalásokról a Hotel Gara üzemeltetésével kapcsolatban (zárt ülésre javasolt)

 

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.