------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

MEGHÍVÓ - 2012.09.20-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ - 2012.09.20-án tartandó testületi ülésre

MEGHÍVÓ

Füzesgyarmat Város Polgármesterétől

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete
 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel
tartja ülését, melyre ezúton hívom meg!

 

A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések dokumentumait itt olvashatja!

Helye: városháza emeleti díszterme

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT

 

 

1.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző

   

2.

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása az előirányzat-módosítási kérelmek alapján.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

   

3.

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Sándor Gyuláné pénzügyi irodavezető

   

4.

Települési kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltatójának kiválasztási lehetőségeiről elvi állásfoglalás. 

 

Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

 

5.

A közoktatási intézmény további működtetésére szándéknyilatkozat és elvi állásfoglalás hozatal városgazdálkodási kft. létrehozására, 2013. január 1-től.

 

Előadó: Bere Károly polgármester

   

6.

Vállalkozók munkahelyteremtő támogatására pályázati kiírás elfogadása.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző
   

7.

Előterjesztés a Kastélypark fürdő fejlesztési elképzeléseiről.

  Előadó: Kovács Márton Kastélypark Kft. ügyvezetője
   

8.

Jegyzői állásra pályázat kiírása.

  Előadó: Bere Károly polgármester
   

9.

Bejelentések

9/1

Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. kérelme bérleti szerződés módosításra.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

9/2

BURSA HUNGARICA pályázathoz való csatlakozásról döntés.
  Előadó: Bere Károly polgármester, Vízer Istvánné szociális csoportvezető

9/3

BMX pálya létesítéséhez földterület igénylése
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

9/4

Motoros pálya kialakítására földterület igénylése
  Előadó: Bere Károly polgármester, Botlik Tiborné jegyző

 

 

Füzesgyarmat, 2012. szeptember 13.

 

 

Bere Károly polgármester  TOP_PLUSZ-1-1-1 piac.PNG TOP_PLUSZ-1_2_3-21 TOP_PLUSZ-2.1.1-21 TOP_PLUSZ-1.2.2-21 TOP_PLUSZ-3.1.2-21 Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 TOP-1.4.1-19 TOP-2.1.3-16 TOP-1.2.1-15 TOP-4.3.1-15 TOP-5.2.1-15 TOP-3.2.1-16 TOP-2.1.2-16 vp6_7_2_1_7 efop_2_4_3_18_2018 Fzesgyarmat KEOP  EFOP-3.9.2 Projekttbla 4_1_1_ Projekttbla testverprogram top_5_3_1

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058, Fax: 06-66/491-361, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.