------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2012.09.20. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2012.09.20. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A Testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

1. Napirendi pont

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 20-i ülésére a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról napirendhez.

 

 

2. Napirendi pont

 

A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása az előirányzat-módosítási kérelmek alapján.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...... /2012. ( IX.20) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012./II. 16./ önkormányzati rendeletének módosításáról. (tervezet)

 

A napirendhez tartozó EXCEL Tábla

 

3. Napirendi pont

 

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetésének teljesítéséről.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, a Képviselő-testület 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére.

 

A napirendhez tartozó EXCEL tábla

 

4. Napirendi pont

 

Települési kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltatójának kiválasztási lehetőségeiről elvi állásfoglalás.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 20-ai ülésére a kommunális szilárdhulladék-gazdálkodás közszolgáltatójának kiválasztási lehetőségeiről

 

5. Napirendi pont

 

A közoktatási intézmény további működtetésére szándéknyilatkozat és elvi állásfoglalás hozatal városgazdálkodási kft. létrehozására, 2013. január 1-től.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 20-ai ülésére a közoktatási intézmény további működtetésére szándéknyilatkozat és elvi állásfoglalás hozatal városgazdálkodási kft. létrehozására 2013. január 1-től

 

6. Napirendi pont

 

Vállalkozók munkahelyteremtő támogatására pályázati kiírás elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

  

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS Munkahelyteremtő beruházásokra Füzesgyarmaton (tervezet)

 

7. Napirendi pont

 

Előterjesztés a Kastélypark Fürdő fejlesztési elképzeléseiről.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

  

Előterjesztés a Kastélypark Fürdő fejlesztési elképzeléseiről

 

8. Napirendi pont

 

Jegyzői állásra pályázat kiírása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a képviselő-testület 2012. szeptember 20-ai ülésére - Pályázati kiírás a jegyzői állásra

    

9. Napirendi pont

 

Bejelentések

 

9/1 Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. kérelme bérleti szerződés módosításra.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

  

9/2 BURSA HUNGARICA pályázathoz való csatlakozásról döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

BURSA HUNGARICA - E l ő t e r j e s z t é s A Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20 án tartandó ülésére

 

9/3 BMX pálya létesítéséhez földterület igénylése

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

BMX pálya létesítése - ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 20-ai ülésére

 

9/4 Motoros pálya kialakítására földterület igénylése

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.