------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

Bizottsági előterjesztések

2013.02.14. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2013.02.14. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

Napirend előtt - A polgármester beszámolója a két testületi ülés közötti tevékenységéről

 

1. Napirendi pont

 

Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása és a Szociális város-rehabilitáció Füzesgyarmaton című pályázat benyújtásához hozzájárulás.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

FÜZESGYARMAT VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

 

ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére, a szociális városrehabilitációs pályázat benyújtásáról

 

ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én tartandó ülésére - Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása

 

2. Napirendi pont

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Szöveges üzleti terv.

 

Üzleti tervtábla (XLS)

 

Eredménykimutatás és egyéb táblák (XLS)

 

3. Napirendi pont

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottság Ügyrendjének elfogadása.

  

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

A Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. Felügyelőbizottságának Ü G Y R E N D J E (tervezet)

 

  

4. Napirendi pont

 

Beszámoló a Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. 2012-es üzleti évéről.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Beszámoló a Kastélypark Kft 2012-es üzleti évéről

 

Egyszerűsített éves beszámoló

 

LELTÁRAK 2012.12.31.

 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

 

Egyszerűsített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák)

 

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról I.

 

Főkönyvi kivonat a mérleg és eredmény számlákról II.

 

Tárgyi eszközök 2012.12.31.

 

Vagyonkezelésbe átvett eszközök

 

Kisértékű saját tárgyi eszközök

 

Bérleteladások, szállásdíjak

 

IFA 2012 2011 2010

 

ÖSSZBEVÉTEL 2012 2011 2010

 

5. Napirendi pont

 

 A Füzesgyarmati Kastélypark Fürdő Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Üzleti terv 2013

 

Kastélypark Kft Költségvetés tervezete 2013-es gazdasági év (XLS)

 

6. Napirendi pont

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. február 14-ei ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása
 

7. Napirendi pont

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Előterjesztés a Képviselő-testület 2013. február 14.-én n tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. ( II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához.

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ....../2013. (II.14.) önkormányzati rendelete Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 4/2012./ II. 16./ önkormányzati rendeletének módosításáról.
( t e r v e z e t )

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. ( II.16.) önkormányzati rendeletének módosításához.

 

Táblázatok - Bevételek, kiadások, stb - 2012 (XLS)

 

8. Napirendi pont

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megalkotása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Költségvetés - Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2013. évi gazdálkodására

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő testületének .../2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól (tervezet)

 

Hivatal költségvetése 2013.

 

B E R U H Á Z Á S O K 2013.

 

Tájékoztató, Bevételek - kiadások (XLS)

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

 

KIMUTATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

 

KIMUTATÁS a 2013. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

 

Költségvetés - egyéb táblázatok - mellékletek, tájékoztatók (XLS)

 

"LURKÓFALVA" Óvoda táblázatok (XLS)

 

9. Napirendi pont

 

 A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító Okiratának módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 14.-i ülésére a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Alapító Okiratának elfogadása

   

Hivatali SZMSZ 2013.

 

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

 

10. Napirendi pont

 

„Napenergia alapú villamos energia termelés Füzesgyarmaton" című projekt pályázati önrészének biztosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14.-én tartandó ülésére, a „Füzesgyarmat solar mező" projekt pályázati önrész biztosításához

 

11. Napirendi pont

  

Szemétszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a képviselő-testület 2013. február 14.-i ülésére szemétszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítása

 

12. Napirendi pont - Bejelentések

  

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

1. Szeghalom Kistérségi Regionális Vízmű osztatlan vagyonérték pontosítása

 

2. Barta Józsefné (Füzesgyarmat, Somogyi B. u. 53. sz.) támogatási szerződése

 

3. Termőföld vételére és cseréjére

 

4. Vételi igény benyújtása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez

 

5. Dr. Jánky Béla szülész-nőgyógyász kérelme

 

6. Ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák jóváhagyása

 

6.1 Melléklet

 

7. Számlavezető bank 2013. évre vonatkozó ajánlata

 

8. Lázár Lajos tűzoltó magángyűjteményének elhelyezése

 

9. javascript:void(0);

 

10. Városháza és a központi iskola energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton pályázati kiíráson való részvételről

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.