------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2011.10.13. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2011.10.13. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A Testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

 Napirend előtti előterjesztések

 

Előterjesztés a polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről.

 

Előterjesztés a felterjesztés rendelet felülvizsgálatára, módosítására és a rendelet 2. sz. melléklete 2.7. pontjának hatályon kívül helyezésére napirend megtárgyalásához.

 

1. Napirendi pont

 

Farkas Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatója a képviselői munkájáról. (szóbeli)

  

2. Napirendi pont

 

A szennyvízberuházás projektmenedzserének bemutatkozása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - „FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE" PROJEKTMENEDZSMENT - KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0014 SZÁMÚ PROJEKT

  

3. Napirendi pont

 

A megújuló energetikai felmérés eredményéről szóló tanusítvány alapján, a Polgármesteri Hivatal és a KLAPI épületére fűtéskorszerűsítési javaslat.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés a Füzesgyarmat Kossuth Lajos Alapfokú Művészeti Iskola és a Városháza épületeinek korszerű hőenergia ellátásáról

 

4. Napirendi pont

 

Az önkormányzat villamos-energia beszerzésére közbeszerzési eljárás kiírása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

  

5. Napirendi pont

 

Az aktuális LEADER pályázatokról tájékoztató és döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés „Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER" pályázatain történő részvételről

 

6. Napirendi pont

 

Beszámoló a közterület-felügyelő tevékenységéről.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Beszámoló a közterület-felügyelő tevékenységéről
napirend tárgyalásához
 

 

7. Napirendi pont

 

Beszámoló a kertészet tevékenységéről.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - Beszámoló a kertészet munkájáról

 

8. Napirendi pont

 

Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról szóló 5/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása. 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokument:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2011 (.......) önkormányzati rendelete a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról (tervezet)

 

9. Napirendi pont

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1993. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (Tervezet) 

 

10. Napirendi pont

 

Az önkormányzat gazdálkodásáról - 2007-től 2011. június 31-ig terjedő időszakra - az Állami Számvevőszék részére készült jelentésről összefoglaló, elemző tájékoztató.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ÁSZ Jelentés összefoglaló - Tanusítványok (Excel)

 

11. Napirendi pont

 

BURSA HUNGARICA pályázathoz való csatlakozásról döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

 

12. Napirendi pont

 

A KLAPI beszámolója az előző tanévben végzett tevékenységéről.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MűVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010-2011 

  

13.Napirendi pont

 

Bejelentések.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Bejelentések 1. pont

 

„Ady Endre és Toldi utcák fejlesztésére és felújítására" pályázat beadásáról döntés.

 

Bejelentések 2. pont

  

Műfüves pálya építéséről döntés.  TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.