------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2012.01.26. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2012.01.26. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A Testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

Napirend előtti pont

 

A polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről.

 

1. Napirendi pont

 

Háziorvosok, fogorvosok beszámolója a feladat-ellátási szerződésben foglaltak teljesítéséről, a rendelési idő felülvizsgálata.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Dr. Barta Krisztina háziorvos beszámolója

 

Dr. Pikó Eszter háziorvos beszámolója

 

Dr. Sánta Tibor háziorvos beszámolója

 

Dr. Rudner Bernadett házi gyermekorvos beszámolója

 

Dr. Vlaszáts István fogorvos beszámolója

 

2. Napirendi pont

 

A Víziközmű Társulat beszámolója a munkájukról, a közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos változásokról, a befizetések teljesítéséről.

  

3. Napirendi pont

 

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének előzetes tárgyalása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervezetéről

  

4. Napirendi pont

 

Közbeszerzési Szabályzat módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

ELŐTERJESZTÉS a Közbeszerzési Szabályzat módosítására

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata -a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 22.§-a alapján - TERVEZET

 

5. Napirendi pont

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/1993. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása.

   

6. Napirendi pont

 

Szociális célú tűzifa vásárláshoz nyújtott támogatás felhasználásához közbeszerzési eljárásról döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS a szociális célú tűzifa vásárláshoz nyújtott támogatás felhasználásához 

 

7. Napirendi pont

 

A környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2012. (......) önkormányzati rendelete a többször módosított környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)

 

8. Napirendi pont

 

KLAPI alapító okirat módosítása

   

9. Napirendi pont

 

„Ady E., Toldi, Vörösmarty utcák fejlesztése" című pályázatról döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január. 26-án tartandó ülésére, a „Füzesgyarmaton lévő Ady Endre;- Toldi;- Vörösmarty utcák fejlesztése" elnevezésű DAOP-3.1.1/B-11 jelű pályázati kiíráson való részvételről.

 

10. Napirendi pont

 

A Füzesgyarmati Kastélypark Kft. üzleti tervének elfogadása (zárt ülés).

  

11. Napirendi pont

 

Bejelentések

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.