------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2012.10.30. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2012.10.30. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

A testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

 

Napirend előtti pont:

 

Beszámoló a polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről.

1. Napirendi pont

 

A Járási Hivatal működtetéséhez a Kormányhivatallal kötendő megállapodás-tervezet elfogadása. 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Előterjesztés - A Járási Hivatal működtetéséhez a Kormányhivatallal kötendő megállapodás-tervezet elfogadása

 

Megállapodás (Tervezet) a fővárosi (járási, kerületi) hivatalok kialakításához

 

2. Napirendi pont

 

Energetikai pályázatról döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Energetikai korszerűsítéssel és megújuló energia hasznosítással kapcsolatos határozati javaslatok.

 

Sárinwest kísérőlevét - Határozati javaslat

 

1. sz. melléklet - Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva.

 

2. sz. melléklet - Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal.

 

Sárinwest összefoglaló.

 

3. Napirendi pont

 

A felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Tájékozató az elmúlt évek során, a Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülőkről.

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2012. (.....) önkormányzati rendelete a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról szóló 11/2002. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. (Tervezet)

 

4. Napirendi pont

 

Környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés és rendeltemódosítási tervezet - Környezetvédelemről szóló 13/2000. (VI. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

 

5. Napirendi pont

 

A közoktatási intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további működtetéséről döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Előterjesztés - A közoktatási intézmény 2013. január 1-jétől kezdődő további működtetéséről döntés.

 

6. Napirendi pont

 

Városgazdálkodási Kft. létrehozásáról döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

  

Előterjesztés - Városgazdálkodási és Intézményüzemeltetési Kft. létrehozásáról.

 

Az előterjesztés mellékletei.

 

7. Napirendi pont

 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

  

Előterjesztés és rendeletmódosítási tervezet - Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

 

8. Napirendi pont

 

Napközi konyha további működtetésére beérkezett ajánlatok alapján a működtető kiválasztása (az előterjesztés a közbeszerzési bizottság döntése alapján kiosztott anyag lesz) zárt ülésre javasolt.

  

9. Napirendi pont

 

Kommunikációs pályázattal megvalósult kistérségi projekt átvételéről döntés.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Előterjesztés - Kommunikációs pályázattal megvalósult kistérségi projekt átvételéről döntés.

 

Költségvetés HURO/1001/024/1.2.3 Költségvetési ütemezés

 

BESZÁMOLÓ a Tourinform Körös-Sárrét Iroda 2011-ben végzett szakmai tevékenységről.

 

MARKETINGTERV 2012.

 

10. Napirendi pont

 

Tájékoztató a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatok önkormányzatok részére tervezett átadásáról és a társulás 2013. január 1. utáni további működtetésben ellátandó feladatokról szándéknyilatkozat.

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás részéről készített előterjesztés.

 

Az előterjesztés kiegészítő dokumentuma.

  

11. Napirendi pont

 

Bejelentések

 

11/1 Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. kérelme bérleti szerződés módosításra (szóbeli előterjesztés)

   

11/2 Nagy Endre Fgy. Csokonai u. 23. sz. alatti lakos kérelme

 

11/3 Szöllősi Sándorné Fgy. Béke u. 4. sz. alatti lakos telekfelajánlása

 

11/4 HURO vasút pályázathoz saját erő biztosításához döntés 

 

11/5 Közmeghallgatás időpontjának és napirendjének meghatározása

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.