------------------------------------
HVB_hat.png
------------------------------------
Népszámlálás 2022
------------------------------------

2011 évi előterjesztések

2011.09.08. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai

2011.09.08. Képviselő-testületi ülés - Bizottsági előterjesztések dokumentumai
A Testületi ülés napirendjeinek dokumentumai

1. Napirendi pont

 

A megújuló energiaforrás-hasznosítási programra kötött szerződés végrehajtásáról tájékoztatás

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola épületében végzett energetikai felmérés eredményéről valamint a tanúságai alapján összeállított javaslatról. (Szőllősi Sándor - Sárinvest Kft - beszámolója)

 

Döntéselőkészítés - kiegészítő anyag

 

Előzetes beruházás - Költségbecslés

 

Füzesgyarmat Sportcsarnok - Napelemes háztartási méretű kiserőmű lapos tetőre

 

49kWp teljesítményű napelemes kiserőmű gazdaságossági számítása

 

Árajánlat - Füzesgyarmat Általános Iskola nyílászárók

 

Árajánlat - Füzesgyarmat Általános Iskola műanyag nyílászárók

 

Gurulóállványok - árlista / bérleti díjak

 

2. Napirendi pont

 

Javaslattétel a Kastélypark fürdőnél keletkező metángáz felhasználására 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS a Kastélypark Fürdő termálvízének kitermelésekor keletkező metán gáz hasznosításáról

 

3. Napirendi pont

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

4. Napirendi pont

 

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2011. I. félévi költségvetésének teljesítéséről

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

 

Beszámoló Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. I. félévi gazdálkodásáról

 

Beszámoló 2011. Első félév Hivatal (Excel)

 

Beszámoló 2011. Első félév Önkormányzat (Excel)

 

5. Napirendi pont

 

A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása az előirányzat-módosítási kérelmek alapján

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. ( II.17.) Kt. számú rendelet módosításához

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2011. (IX.8.) önkormányzati rendelete  az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011./ II. 17./ önkormányzati rendeletének módosításáról. (tervezet)

 

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2011.06.30. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE (Excel)

 

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2011.09.08. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS MÉRLEGE (Excel)

 

6. Napirendi pont

 

Rendeletmódosítások

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ....../2011. (........) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei, tagjai tiszteletdíjáról szóló 5/2008. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)

 

Előterjesztés A Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8. napján tartandó ülésére az idegenforgalmi adó rendelet módosításáról

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének _________/2011.(______) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló többször módosított 7/1991.(VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

  

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (.......) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL szóló14/2004. (VI. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról (tervezet)

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének ______/2011. (IX.8.) önkormányzati rendelete (tervezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 5/1993. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

7. Napirendi pont

 

A Kossuth Lajos Alapfokú Pedagógiai Intézmény Pedagógiai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

ELŐTERJESZTÉS - Pedagógiai program módosítása

 

ELŐTERJESZTÉS - SZMSZ módosítása

 

8. Napirendi pont

 

Az iskolás és óvodás gyermekek részére palackos víz biztosításának szükségességéről döntés 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS - Palackos víz biztosítása

 

9. Napirendi pont

 

Utcanévváltozásról döntés

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS a Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 8-án tartandó ülésére a Lenin és a Rajk László utcák nevének megváltozatására

 

 

10. Napirendi pont

 

Baross-Klapka út útépítés kivitelezéséhez biztosított önerő módosítása 

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentum:

 

ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat „Baross-Klapka utca közötti összekötő-gyűjtőút építése" című projekt támogatási intenzitásában történt változásokról

 

11. Napirendi pont

 

",,Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10. öbl.) szennyvíz csatornázása, szennyvíz tisztító telep bővítése" című, EU-támogatással megvalósuló Projekthez 'Hitelfelvétel önerő biztosítására' tárgyú részvételi felhívásra érkezett ajánlatok elbírálása. (zárt ülés)

 

A napirendhez nem tartozik nyilvános dokumentum. 

 

12. Napirendi pont

 

",,Füzesgyarmat Város (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 öbl.) szennyvíz csatornázása és szennyvíztisztító telep bővítése" című pályázatra a kivitelező kiválasztására beérkezett ajánlatok elbírálása (zárt ülés)

 

A napirendhez nem tartozik nyilvános dokumentum.

 

 

13. Napirendi pont

 

Vállalkozói alapra beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)

 

A napirendhez nem tartozik nyilvános dokumentum.

 

 

14. Napirendi pont

 

Díszpolgári cím adományozására javaslat (zárt ülés)

 

A napirendhez nem tartozik nyilvános dokumentum.

 

 

15.Napirendi pont

 

Bejelentések

 

A napirendi ponthoz tartozó dokumentumok:

 

Bejelentések 2. pont

 

Széchenyi utcai óvoda épületakusztikai vizsgálatáról szóló szakvélemény megtárgyalása

 

Bejelentések 10. pont

 

ELŐTERJESZTÉS a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító okiratának módosítása napirend tárgyalásához

 

ELŐTERJESZTÉS a Hegyesi János Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény SZMSZ módosítás feladatellátás bővítése céljából, a mozgókönyvtári és közművelődési feladatellátás tevékenységi körében

   TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1-1-1 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1_2_3-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-2.1.1-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-1.2.2-21 pályázat linkelhető képe TOP_PLUSZ-3.1.2-21 pályázat linkelhető képe Projekttbla Building TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-1.4.1-19 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.3-16 pályázat linkelhető képe TOP-1.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-4.3.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-5.2.1-15 pályázat linkelhető képe TOP-3.2.1-16 pályázat linkelhető képe TOP-2.1.2-16 pályázat linkelhető képe vp6_7_2_1_7 pályázat linkelhető képe efop_2_4_3_18_2018 pályázat linkelhető képe Fzesgyarmat KEOP pályázat linkelhető képe  EFOP-3.9.2 pályázat linkelhető képe Projekttbla 4_1_1 pályázat linkelhető képe Projekttbla testverprogram top_5_3_1 pályázat linkelhető képe

 

Önkormányzat elérhetőségei: Telefon: 06-66/491-058; 06-66/491-401; 06-66/491-858, E-mail: info@fuzesgyarmat.hu, Cím: 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1.